https://meiravietis.typepad.com > Karstā saite

2018. gada krikumi

Maura ziediņš 19. oktobrī
Pienenīte 19. oktobrī
Kļavs un liepas 19. oktobrī
Orbeja 19. oktobrī
Viļakas ezeriņš 19. oktobra rītā...
Miglas josta 19. oktobra rītā
Mākonis ezerā
19. oktobra rīta zelts
Lido gulbji 19. oktobra rītā
19. oktobra rīta saule
Vēja slota priedē
Bērzi 18. oktobrī
18. oktobra vakarā
Sēnes 18. oktobrī
Kļava Tautas ielā 18. oktobra vakarā
Tautas ielas kļavs
Atvasaras pēdējā dienā
Padebesis 18. oktobrī
18. oktobra rītā
Rozīte 18. oktobra rītā
Rīts 17. oktobrī Klostera ielā
Kastaņa 17. oktobra rītā
Miķelīši 17. oktobra rītā
Atraitnīte un gurķu mētra 17. oktobra rītā
Rīta salna uz zāles
Pienenīte 17. oktobra rītā
Pienenītes 17. oktobra rītā
Lefkojas 16. oktobra vakarā
Kastanītis...
Dīķītis 16. oktobrī
16. oktobra saulrietā
Kastanītis 16. oktobrī
Miķelītis 16. oktobrī
Petrovska ozols
16. oktobra vakarā
Rozītes 16. oktobrī
Roze 16. oktobrī
Zeltainais 16. oktobra rīts
Lapas Tautas ielā
Rozītes 15. oktobra rītā
Rozīte 15. oktobrī
15. oktobra rīta kļavs
14. oktobra vakars Meirovā...
Mārtiņrozīte 14. oktobra vakarā
Ozoli un kļava dzimtajās mājās
Meirovā 14. oktobra vakarā...
Mēness 14. oktobrī
Lido zosis 14. oktobrī
Lido zosis 14. oktobrī
Dīķītis 14. oktobra vakarā Meirovā
»