Stārķis žāvē spārnus lietainā 1. augusta bezlietus minūtēs