https://meiravietis.typepad.com > Ikdiena. 2019.

Zilā vizbulīte 27. decembrī
26.12.19 004
26.12.19 003
Laiva uz mutes Ziemassvētkos
Pie ezeriņa Ziemassvētkos
Ziemassvētkos
Ziemassvētku vakarā
Pie eglītes
Pa laukiem...
Pa slapjajiem laukiem
Bebru kārkliņa odziņa Svētvakarā
Pa mežmalām
Agrenītes Ziemassvētkos
Sēnītes Svētvakarā
Pa mežiņu
Agrenītes 24. decembrī
Zaķa sirsniņas
Staipeknītis purviņā
Eglīte purviņā
Sēnītes 24. decembrī
Dzērveņodziņas 24. decembrī
Dzērvenītes Ziemassvētkos
Dzērveņodziņas 24. decembrī purviņā...
Purviņš 24. decembrī
Dzērvenītes 24. decembrī
Dzērvenītes Svētvakarā...
Priedīte 24. decembrī
24. decembrī
Zilā vizbulīte miglainajā Svētvakarā
Svētvakara miglā...
Zilā vizbulīte Svētvakarā
Svētvakara miglā
Eglīte 24. decembrī
Lazdas spurdzes 24. decembrī
Lazda 24. decembrī
Migla Svētvakarā...
Zaļžubītes 24. decembrī
ābelīte 24. decembrī
Migla 24. decembrī...
24. decembra migla
Baltais vizbulis 23. decembrī...
Zilā vizbulīte pirms Svētvakara
Zilā vizbulīte 23. decembrī
Pūpēdis
Baltais vizbulis 23. decembrī
23.12.19 041
23.12.19 036
Vilkābolīši....
Irbenītes 22. decembrī
Agrenītes pirms ziemassvētkiem
« | »